GDPR – Protecția datelor personale

Politica de confidentialitate

 Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Gdpr - Protecția Datelor Personale

Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este o cerință esențială pe care site-ul: www. ortopedicus.com o are în vedere, prin urmare vom prelucra datele dumneavoastră în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă în Romania.

Pentru a asigura transparența față de Dvs., în cele ce urmează vă facem cunoscute informațiile esențiale despre colectarea, utilizarea și protejarea datelor Dvs. personale în activitatea noastră comercială prin care vă oferim produsele noastre pentru cumpărare prin pagina noastră web www. otopedicus.com sau personal de la sediul firmei noastre.

Societatea NATURAL GOLD HAND S.R.L.,își rezervă dreptul de a modifica și actualiza această prezentare a politicii de confidențialitate fără o informare prealabilă și fără a motiva modificările, prin urmare vă recomandăm să vă țineți la curent cu eventualele actualizări citind periodic această politica de confidențialitate.

Operatorul paginii web www. ortopedicus.com  este  Societatea NATURAL GOLD HAND S.R.L. cu sediul în Bdul 1 Mai nr. 65, Localitatea Berceni Jud. Ilfov, înregistrata în Oficiul National al Registrului Comerțului cu nr. J23/2510/2-15 având Cod Unic de Identificare – 33312092 prin urmare în cazul utilizării de către Dvs. a paginii web: www. ortopedicus.com tot aceasta societate, cu datele prezentate mai sus, devine operatorul datelor Dvs. personale.

În legătură cu prelucrarea datelor Dvs. personale legat de utilizarea paginii web și de legătura comercială dintre Dvs. și societatea noastră, puteți să ne contactaţi oricând prin e-mail la adresa de e-mail: specialist@ortopedicus.com sau prin poștă la adresa societății.

Datele personale prelucrate de societatea NATURAL GOLD HAND S.R.L.

Având în vedere că datele Dvs. le colectăm direct de la Dvs., veți cunoaște întotdeauna datele pe care le vom prelucra.

Aceste date personale servesc exclusiv pentru a vă servi cu produsele comandate de pe pagina web, fiind următoarele :

 • Datele personale colectate odată cu transmiterea unui mesaj de pe pagina web : ortopedicus.com, nume, prenume, telefon și adresa e-mail.
 • Datele personale colectate în cazul transmiterii prin e-mail a cererilor de ofertă, a solicitărilor de informații suplimentare : nume, prenume, telefon și adresa e-mail

Datele personale colectate în cazul transmiterii prin e-mail a comenzilor pentru cumpărarea produselor publicate pe site-ul:  www. ortopedicus.com

 • date pentru întocmirea facturii fiscale : produsul comandat, nume, prenume, adresa de facturare
 • date necesare pentru livrarea produselor prin curier : adresa de livrare, persoana de contact și numărul de telefon al persoanei de contact

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare. Informații cu privire la acestea le găsiți în site.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse în Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Scopurile și temeiurile prelucrării datelor Dvs. personale

Societatea NATURAL GOLD HAND S.R.L., poate utiliza datele Dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

1.Prestarea serviciilor puse la dispoziția Dvs. prin www. ortopedicus.com, servicii care pot include următoarele :

 • Întocmirea și transmiterea unei oferte în cazul în care interesul Dvs. se manifestă pentru un anumit sau un ansamblu de produse prezentat pe pagina web;
 • Prelucrarea comenzilor: preluarea, confirmarea, facturarea și expedierea acestora la adresa Dvs. de livrare;
 • Soluționarea anulărilor/modificărilor comenzilor sau a problemelor legate de comenzi, de bunurile sau serviciile achiziționate;
 • Asigurarea serviciilor de asistenţă: consultanță sau informare cu privire la comenzile Dvs. sau la bunurile și serviciile furnizate.

Prelucrarea datelor Dvs. în cazurile de mai sus este de regulă necesară pentru a vă servi cu produsele comandate: a vă factura produsele în concordanță cu legislația fiscală și contabilă, a vă trimite produsele cu ajutorul unui curier și pentru a vă oferi consultanță pentru produsele prezentate.

 1. Marketing:

Dorim să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite diverse tipuri de mesaje (de exemplu: e-mail/sms text) conţinând informaţii generale, informaţii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-aţi achiziţionat, informaţii cu privire la oferte sau promoţii.

Comunicările de marketing le întemeiem în cele mai multe cazuri pe consimțământul Dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

 • Răspunzând la mesajul nostru de marketing cu un mesaj având subiectul DEZABONARE;
 • Contactarea Societății NATURAL GOLD HAND S.R.L., folosind detaliile de contact descrise mai sus.

Activităţile noastre de marketing pot fi bazate pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la Dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile Dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii Dvs.

3.Apărarea propriilor noastre interese legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații Dvs. pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor paginii web: ortopedicus.com față de atacuri cibernetice:
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile Dvs. fundamentale.

Durata păstrării datelor Dvs. personale

Datele Dvs. care sunt înregistrate în comenzile Dvs,. respectiv sunt folosite pe facturile fiscale, sunt păstrate pe durata stabilită de legislația fiscală și contabilă.

Cui transmitem datele Dvs. cu caracter personal?

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date ale Dvs. cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de contabilitate;
 • furnizorilor de servicii IT

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul unor terțe persoane juridice de drept privat la datele Dvs. se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În prezent nu transferăm datele Dvs. cu caracter personal în alte țări.

Cum protejăm securitatea datelor Dvs. cu caracter personal?

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor.

Transmisia datelor Dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocăm pe servere securizate, asigurând in acelaşi timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele Dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți?

Regulamentul general privind protecția datelor conţine o serie de drepturi în legătură cu datele Dvs. cu caracter personal.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind datele de contact prezentate mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitatea Dvs.. Confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal este tratată cu maximă seriozitate de către noi. Prin urmare, dacă aveţi cereri cu privire la astfel de înregistrări, vă rugăm să le transmiteţi la adresa de e-mail: specialist@ortopedicus.com . În astfel de cazuri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informaţii suplimentare în vederea confirmării identităţii Dvs.

Serviciu gratuit. Nu vom percepe nicio taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele Dvs. cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care solicitările Dvs. de acces la informații sunt repetitive sau excesive. Vă vom informa despre sumele solicitate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata răspunsului nostru. Dorim să răspundem la orice solicitare validă în termen de cel mult 30 de zile, cu excepția solicitărilor complicate sau dacă ați transmis mai multe solicitări, cazuri în care termenul va fi extins la 60 de zile. Vă vom informa dacă termenul depăşeste 30 de zile. S-ar putea să solicităm informaţii despre ce doriți să primiți sau scopul solicitării. Astfel vom putea acţiona mai repede şi să scurtam timpul de răspuns.

Drepturile terților. Nu trebuie să onorăm o cerere dacă prin aceasta aceasta drepturile și libertățile unor persoane vizate pot afectate în mod negativ.

Vă puteți exercita şi dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere competente sau justiției. De asemenea, beneficiaţi și de dreptul de a solicita ștergerea datelor Dvs. cu caracter personal, de dreptul la restricționarea prelucrării datelor Dvs., precum și de dreptul la portabilitatea datelor.

Paragrafele următoare conţin detalii suplimentare despre fiecare dintre aceste drepturi în parte.

Accesul

Puteți solicita :

 • să vă confirmăm prelucrarea datelelor Dvs. cu caracter personal;
 • să primiţi o copie a acestor date;
 • să primiţi alte informații despre datele Dvs. cu caracter personal, de exemplu,  datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele Dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Modificarea datelor

Ne puteți solocita să modificăm sau să completăm datele Dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Ștergerea datelor

Ne puteți solicita să vă ștergem datele cu caracter personal doar dacă:

 • nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
 • vă retrageţi consimțământul (dacă prelucrarea datelor se baza pe consimțământ);
 • dați curs unui drept legal de a vă opune prelucrării lor de către noi;
 • acestea au fost prelucrate ilegal;
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Putem refuza solicitarea Dvs. de ștergere a datelor Dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Pot să apară anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea Dvs. de ștergere a datelor cu caracter personal, cu toate că cele două de mai sus sunt cele mai probabile circumstanțe în care vă putem refuza această solicitare.

Restricționarea prelucrării datelor

Puteţi restricţiona prelucrare datelor Dvs. cu caracter personal de către noi, dar numai dacă:

 • acuratețea acestora este contestată, pentru a ne permite să verificăm acuratețea; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ștergerea datelor;
 • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele în continuare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea un drept în instanță;
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea prevalenței drepturilor noastre este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele Dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • primim consimțământul Dvs.;
 • pentru constatarea, exercitarea sau asigurarea apărării unui drept în instanță.

Portabilitatea datelor

Ne puteți solicita să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un anumit format (structurat), utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea are la bază consimțământul Dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și
 • prelucrarea se face doar prin mijloace automate.

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în cadrul interesului nostru legitim.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor Dvs. în scopuri de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom opri în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la Dvs.; sau
 • vă afectează într-un alt mod.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu Dvs.;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile Dvs.; sau
 • se bazează pe consimțământul Dvs. explicit.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ( ANSPDCP), la adresa din: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

NOTA!

Daca doriti sa ramaneti in continuare inregistrat in baza de date in calitate de Client S.C. Natural Gold Hand S.R.L.  pentru a putea achizitiona produse cu livrare la adresa indicata de dumneavoastra, sa primiti informatii prin marketing direct (promotii, campanii, produse noi, etc, va rugam sa faceti click si sa bifati sectiunea „Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale conform GDPR”. Aceasta sectiune se regaseste la finalizarea formularului de inscriere, respectiv la finalizarea fiecarei comenzi.

Prin exprimarea acordului inseamna ca, in mod expres si neechivoc, ati agreat ca S.C. Natural Gold Hand S.R.L.  sa prelucreze in scopul inscrierii dumneavoastra in baza de date, in scopul vanzarii si livrarii catre dumneavoastra a produselor comercializate on-line, pentru actiuni de marketing direct, inclusiv prin mijloace automate si pentru crearea de profiluri, datele dumneavoastra cu caracter personal: nume, prenume, data nasterii, adresa – tara, localitate, judet/sector, strada, numar, bloc, scara, apartament, – adresa de e-mail, telefon fix/telefon mobil, categoria profesionala, CNP (cod numeric personal), serie si numar carte de identitate, data emiterii.

Va rugam sa va actualizati acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal.

Imi exprim in mod voluntar acordul privind prelucrarea datelor mele cu caracter personal, furnizate societatii  S.C. Natural Gold Hand S.R.L., definita ca operator in cele ce urmeaza, cu privire la urmatoarele categorii de date : nume, prenume, data nasterii, adresa – tara, localitate, judet/sector, strada, numar, bloc, scara, apartament, – adresa de e-mail, telefon fix/telefon mobil, categoria profesionala, functia si societatea, CNP (cod numeric personal), serie si numar carte de identitate, data emiterii, si, de asemenea, cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal colectate pentru si in legatura cu urmatoarele scopuri:

 • Cumpararea produselor comercializate de catre S.C. Natural Gold Hand S.R.L. , prin comert on -line cu livrarea produselor la adresa indicata, conform comenzii;
 • Beneficierea de actiunile de marketing direct desfasurate de catre S.C. Natural Gold Hand S.R.L. , respectiv informarea mea prin sms, e-mail si/sau telefonic cu privire la promotiile si campaniile desfasurate de catre operator, produsele noi si/sau profilarea consumului meu;
 • Analiza preferintelor mele personale, a comportamentului meu de cumparare si a intereselor mele, pentru a putea obtine produsele vizate sau oferta personalizata de la S.C. Natural Gold Hand S.R.L.
 • Trimiterea de newslettere, invitatii la evenimente, conform optiunilor exprimate anterior;
 • Desfasurarea de activitati cu caracter comercial de catre S.C. Natural Gold Hand S.R.L.
 • Gestionarea oportunitatilor de vanzare pentru S.C. Natural Gold Hand S.R.L.

Operatorul datelor cu caracter personal:

S.C. Natural Gold Hand S.R.L.   (mai multe detalii pe home page/pagina de start de pe site-ul www.ortopedicus.com care contine descrierea legala completa a companiei si adresa de contact)

Operatorul si entitatile imputernicite de operator pentru prelucrarea datelor vor stabili garantii tehnologice, fizice, administrative si procedurale, toate conform standardelor acceptate in domeniu, pentru a proteja si pentru a asigura confidentialitatea, integritatea si accesibilitatea datelor mele cu caracter personal prelucrate; vor preveni utilizarea sau accesul neautorizat la datele mele cu caracter personal sau vor preveni incalcarea securitatii datelor cu caracter personal (incident de securitate), in conformitate cu instructiunile, politicile si legile aplicabile in ceea ce priveste compania S.C. Natural Gold Hand S.R.L.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele mele cu caracter personal vor fi puse la dispozitia urmatoarelor categorii de destinatari:

 • angajatii din departamentele specializate ale societatii sau reprezentantii autorizati ai operatorului si ai entitatilor imputernicite de catre operator, conform celor enumerate mai sus;
 • autoritatilor competente, conform celor autorizate de legile aplicabile.

Perioada in care se vor prelucra datele mele cu caracter personal:

Datele se vor prelucra pana la revocarea acordului sau cat timp este necesar in ceea ce priveste scopurile descrise mai sus, insa nu mai mult de perioada de valabilitate a contractului de colaborare + 5 ani (perioada de arhivare a contractului). Dupa ce expira perioada indicata, datele mele cu caracter personal vor fi sterse.

Acordul meu este exprimat voluntar, in vederea prelucrarii datelor mele cu caracter personal, necesare pentru a indeplini scopurile descrise mai sus. in cazul in care nu sunt de acord sau daca transmit ulterior o solicitare de rectificare sau de stergere a datelor mele si imi retrag consimtamantul, aceasta inseamna ca nu voi mai avea posibilitatea de a achizitiona produse Ortopedicus de la S.C. Natural Gold Hand S.R.L.

In acest caz contractul inceteaza de drept incepand cu data solicitarii de stergere a datelor mele cu caracter personal, ceea ce presupune ca nu voi mai putea achizitiona produse S.C. Natural Gold Hand S.R.L.   si nu voi mai beneficia de activitati de marketing, promotionale, respectiv nu voi mai primi sms-uri, emailuri si/sau newslettere informative sau oferte S.C. Natural Gold Hand S.R.L.

Confirm ca, in calitate de persoana vizata, am dreptul de a solicita de la operatori accesul la datele mele cu caracter personal si rectificarea sau stergerea acestora sau o limitare a prelucrarii sau privind obiectul prelucrarii, precum si dreptul la transferabilitatea datelor conform legilor in vigoare, dreptul de a-mi retrage consimtamantul in orice moment, dreptul de a obtine o copie dupa date.

Pot beneficia de toate drepturile descrise in acest paragraf prin transmiterea unei solicitari pe e-mail catre operatorul de date la adresa protectiedate@ortopedicus.com

Cunosc faptul ca datele mele cu caracter personal asociate scopurilor descrise mai sus (preferinte, comportament de cumparare si optiunile privind continutul activitatilor de comert si marketing) pot fi utilizate ca baza pentru decizii automatizate, care conduc catre identificarea unor oportunitati de vanzari in cadrul societatii S.C. Natural Gold Hand S.R.L.

De asemenea, am dreptul de a inainta o plangere catre autoritatea de supraveghere a protectiei datelor, in cazul in care consider ca prelucrarea datelor mele cu caracter personal incalca legile aplicabile.

Modulele Cookie (Cookies)

Prin navigarea pe website-ul www.ortopedicus.com, website detinut de S.C. Natural Gold Hand S.R.L., vizitatorii isi exprima acceptul de a primi Cookies de la companii precum: Google, Facebook, Hotjar, Typekit.

Modulele Cookie sunt fisiere de text codificate si stocate in browserul propriu atunci cand accesati anumite pagini web. Fiecare site sau aplicatie web isi va plasa propriile Cookies.

Cookies nu solicita informatii cu caracter personal, nu pot identifica persoane si nu ofera acces la hard-disk-ul device-ului cu care se navigheaza.

 Politica utilizare Cookie-uri

În vederea funcționalității optime a prezentului site este necesară utilizarea tehnologiei de tip “cookie”. Această tehnologie permite stocarea unor date în dispozitivul dumneavoastră în momentul în care este accesat un site web printr-o conexiune la internet. Acest tip de informație cookie poate fi considerat un “steguleț” aflat local în dispozitivul dumneavoastră pe care pagina web îl recunoaște și poate optimiza afișarea și funcționalitatea în mod personalizat. Este foarte important de știut că un
cookie este un tip de dată digitală complet pasiv și care nu execută sau rulează nici un fel de program software (nu este un virus sau orice alt tip de soft rău ntenționat și nu poate accesa informațiile pe care dumneavoastră le stocați în calculator).

Pagina web www. ortopedicus.com pe care o deținem va prelucra informația doar cu acordul dumneavoastră expres. În cazul în care doriți să vă retrageți acordul de a folosi cookie vă rugăm să efectuați setările necesare în cadrul browserului dumneavoastră; totuși, în acest caz vă informăm că unele caracteristici prezente în cadrul paginii web nu vor putea funcționa corespunzător.

Acest tip de fișier descris mai sus recunoaște terminalul utilizatorului prezentului site, ajutând ca informația continută la nivel de pagina web să fie prezentată într-un mod cât mai relevant și, cel mai important, adaptat la preferințele utilizatorului. Cookie-urile sunt necesare în vederea asigurării utilizatorilor unui serviciu confortabil și o experiență de navigare plăcută.

Această politică de utilizare a modulelor cookie este în acord cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru mai multe detalii privind drepturile dumneavoastră, accesați

Câteva argumente relevante în vederea folosirii de cookie:
– prezentarea de conținut și servicii relevante utilizatorului;
– colectarea de informații anonime (cum ar fi câți utilizatori au vizitat site-ul și care sunt paginile de interes) în vederea generării de rapoarte necesare îmbunătățirii paginii web;
– sunt foarte practice în a reține setările dumneavoastră la nivel de site (cum ar fi limba site-ului, sau alte personalizări unice):
– poate controla manipularea resurselor în vederea optimizării vitezei de încărcare a paginii web;
– reținerea datelor de înregistrare pe o pagina web se face tot datorită setărilor de tip cookie

Datele de tip cookie se împart în mai multe categorii:
– după perioada de viață: cookie de sesiune și cookie fix;
– după scopul folosirii: cookie esențial sau strict necesar, cookie de performanță, cookie de funcționalitate.

În cadrul acestui site sunt folosite mai multe categorii din cele enumerate mai sus, pentru o înțelegere mai bună vă oferim câteva exemple:
– Cookie de sesiune reprezintă acele tipuri de date digitale active doar atâta timp cât dumneavoastră folosiți pagina web;
– Cookie permanent reprezintă acele tipuri de date digitale stocate în dispozitivul dumneavoastră până în momentul ștergerii manuale din setările browserului;
– Cookie esențial reprezintă acele tipuri de date digitale care garantează funcționarea site-ului;
– Cookie de performanță reprezintă acele tipuri de date digitale care furnizează informații și statistici despre performanța site-ului, ca de exemplu: numărul vizitelor zilnice sau unice, sursele de trafic etc.
– Cookie de funcționalitate reprezintă acele tipuri de date digitale care memorează setările utilizatorului pe care acesta le face în ceea ce privește pagina web (de exemplu limba de afișare sau dimensiunea fontului) și au ca scop oferirea de exeriențe cât mai personalizate.

Toate tipurile de cookie prezentate anterior pot fi completate de așa-zisele “third- part cookies” sau cookie ce aparțin companiilor partenere terțe.

Menționăm că datele cu caracter personal cum ar fi numele sau detaliile bancare nu au scopul folosirii modulelor cookie.

Pentru o mai bună înțelegerea a modulelor cookie folosite de acest site puteți consulta tabelul  modulele cookie active.

CookieScopPerioada de viataTipul conexiuniiAlte detalii
PHPSESSIDID unic pentru identificarea conexiunii curente.Pana la inchiderea sesiuniisession 
_gaInregistreaza un ID unic pentru date statistice Google Analytics2 aniHTTPFolosit pentru a colecta informații despre modul în care vizitatorii utilizează Site-urile. Cookie-urile colectează informații anonim, inclusiv numărul de vizitatori, Site-urile pe care vizitatorii le-au accesat și paginile pe care le-au vizitat. Utilizăm aceste informații pentru pentru a ne ajuta să îmbunătățim Site-urile.

Acordul dumneavoastră pentru folosirea cookie-urilor este valabil pe domeniul https://ortopedicus.com

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat şi folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamna ca nu veţi mai primi/vedea publicitate online.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poţi seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu eşti înregistrat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „opţiuni” sau în meniul de „preferinţe” al browserului tău.

Pentru a înţelege aceste setări, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteţi folosi optiunea „ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

Conditii de utilizare. Garantii

Site-ul este furnizat de catre S.C. Natural Gold Hand S.R.L. asa cum este si atat cat este disponibil. S.C. Natural Gold Hand S.R.L. nu garanteaza ca Site-ul, serverele pe care este gazduit, sau e-mailurile trimise de pe adresele www.ortopedicus.com, sunt fara virusi sau alte componente informatice cu caracter potential daunator. Utilizatorul foloseste Site-ul pe riscul propriu, S.C. Natural Gold Hand S.R.L., fiind liber de orice raspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/ vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizarii informatiilor de pe Site.

Securitate

Efectuarea de operatiuni neautorizate asupra acestui site si tentativa de efectuare a acestora, incluzand: utilizarea abuziva, utilizarea frauduloasa, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informatii in vederea comercializarii lor, blocarea accesului, s.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

Comunicari

Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observatii cu privire la continutul si structura Site-ului, respectiv pot adresa intrebari atata timp cat continutul acestora nu este ilegal, obscen, amenintator, defaimator, care sa afecteze viata privata, drepturile de proprietate intelectuala, ale S.C. Natural Gold Hand S.R.L. sau ale unor terte parti, si care nu contin virusi, deruleaza campanii politice/electorale, solicitari comerciale, scrisori in lant, mailinguri de masa, sau orice alta forma de spam. Nu puteti folosi o adresa de e-mail falsa sau sa impersonati o alta persoana sau entitate. S.C. Natural Gold Hand S.R.L. isi rezerva dreptul, dar nu si obligatia, de a indeparta sau edita o astfel de informatie transmisa.

Prin trimiterea unei astfel de informatii, daca nu este altfel specificat, acordati S.C. Natural Gold Hand S.R.L. licenta/ dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil si sub-licentiabil de a publica pe site-ul www.ortopedicus.com. Declarati pe proprie raspundere si garantati ca detineti sau controlati toate drepturile cu privire la informatiile transmise, ca acestea sunt corecte si ca utilizarea acestora nu intra in contradictie cu Termenii si conditiile de utilizare, ca nu vor cauza daune catre o terta parte si ca veti despagubi integral S.C. Natural Gold Hand S.R.L.i pentru toate cererile rezultate din informatia astfel transmisa.

Drepturi de proprietate intelectuala

S.C. Natural Gold Hand S.R.L. detine dreptul de autor asupra continutului afisat pe www.ortopedicus.com, pentru textele si imaginile folosite.

Adresa de email la care puteti trimite sesizari cu privire la o eventuala incalcare a dreptului de autor este specialist@ortopedicus.com

S.C. Natural Gold Hand S.R.L. respecta drepturile intelectuale ale unor terte persoane.

Daca considerati ca munca dumneavoastra a fost reprodusa de o maniera care sa incalce dreptul de proprietate intelectuala, va rugam ne adresati o notificare pe adresa de email specialist@ortopedicus.com, care sa cuprinda:

* semnatura fizica sau electronica a persoanei autorizate sa reprezinte posesorul dreptului de proprietate;

* o descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciati ca au fost incalcate;

* o indicare a locatiei pe Site unde apreciati ca aceste drepturi au fost incalcate;

* adresa, numarul de telefon si adresa dumneavoastra de e-mail;

* o declaratie pe proprie raspundere conform careia sunteti convins ca utilizarea in disputa nu a fost autorizata de detinatorul drepturilor, ale imputernicitului sau ale legii;

* o declaratie notariala pe proprie raspundere conform careia actionati cu buna credinta, ca notificarea este completa si corecta si ca sunteti detinatorul drepturilor sau actionati in numele sau.

Acord de colaborare in calitate de operator asociat potrivit conditiilor GDPR

Prin continuarea prezentei proceduri si exprimarea voluntara a acordului necesar, subsemnatul in calitate de Operator asociat, inteleg ca in scopul implementarii GDPR, incepand cu data de 1.11.2018, voi respectarea urmatoarelor norme juridice si sociale prevazute de actele normative in vigoare referitoare la protectia datelor cu caracter personal :

 1. Preambul

Subsemnatul sunt Operator Asociat al S.C Natural Gold Hand S.R.L, persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Berceni, Judetul Ilfov, Bd.-ul 1 Mai, Nr.-ul 65 S-1, avand numar de ordine in Registrul Comertului J23/2510/2015, cod unic de inregistrare fiscala RO33312092, capital social 2000 lei si prin urmare ma aflu in raporturi juridice cu aceasta societate, motiv pentru care inteleg ca este imperios necesar sa respect normele legale cu privire la protectia datelor cu caracter personal, mai exact cele prevazute de Regulamentului 679/2016, denumit in continuare regulamentul , dupa cum se va arata in continuare.

 1. Definitii

1.1 Operator asociat – orice entitate (persoana fizica sau juridica) care, in temeiul contractului scris sau prin inscriere pe site-ul societatii.

1.2 Operator – S.C Natural Gold Hand S.R.L

1.3 Regulament – Regulamentul 679/2016, al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

1.4 Termenii prelucrare, date cu caracter personal, restrictionarea prelucrarii, destinatar   si consimtamânt isi vor pastra sensurile mentionate in Regulament.

 1. Obligatiile Operatorului

Tinand seama de natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurile prelucrarii, precum si de riscurile cu grade diferite de probabilitate si gravitate pentru drepturile si libertațile persoanelor fizice, operatorul pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu prezentul regulament. Respectivele masuri se revizuiesc si se actualizeaza daca este necesar.

Atunci cand sunt proporționale in raport cu operațiunile de prelucrare, masurile menționate la paragraful anterior includ punerea in aplicare de catre operator a unor politici adecvate de protectie a datelor.

Avand in vedere stadiul actual al tehnologiei, costurile implementarii, natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurile prelucrarii, precum si riscurile cu grade diferite de probabilitate si gravitate pentru drepturile si libertațile persoanelor fizice pe care le prezinta prelucrarea, operatorul, atat in momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cat si in cel al prelucrarii in sine, pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate, care sunt destinate sa puna in aplicare in mod eficient principiile de protecție a datelor, precum reducerea la minimum a datelor, si sa integreze garantiile necesare in cadrul prelucrarii, pentru a indeplini cerințele prezentului regulament si a proteja drepturile persoanelor vizate.

Operatorul pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura ca, in mod implicit, sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrarii. Respectiva obligație se aplica volumului de date colectate, gradului de prelucrare a acestora, perioadei lor de stocare si accesibilitații lor. In special, astfel de masuri asigura ca, in mod implicit, datele cu caracter personal nu pot fi accesate, fara intervenția persoanei, de un numar nelimitat de persoane.

 1. Obligatiile Operatorului asociat

Operatorul asociat prelucreaza datele cu caracter personal numai pe baza unor instrucțiuni documentate din partea operatorului, cu respectarea regulilor de securitate si acces in baza de date a operatorului ( user+ parola, etc ), inclusiv in ceea ce priveste transferurile de date cu caracter personal catre terte persoane sau institutii sau catre o tara terta a sau o organizatie internationala, cu excepția cazului in care aceasta obligație ii revine persoanei imputernicite in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care i se aplica; in acest caz, notifica aceasta obligatie juridica operatorului inainte de prelucrare, cu excepția cazului in care dreptul respectiv interzice o astfel de notificare din motive importante legate de interesul public;

Operatorul asociat se asigura ca persoanele autorizate de catre el sa prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat sa respecte confidentialitatea sau au o obligatie statutara adecvata de confidentialitate;

Operatorul asociat adopta toate masurile necesare in conformitate cu articolul 32 al regulamentului;

Tinand seama de natura prelucrarii, Operatorul asociat informeaza Operatorul cu privire la indeplinirea obligațiilor de a raspunde cererilor privind exercitarea de catre persoana vizata a drepturilor prevazute in capitolul III din regulament;

Ajuta operatorul , daca este cazul, sa asigure respectarea obligațiilor prevazute la articolele 32-36 din regulament, tinand seama de caracterul prelucrarii si informațiile aflate la dispoziția sa;

La alegerea operatorului , sterge sau returneaza operatorului toate datele cu caracter personal dupa incetarea furnizarii serviciilor si elimina copiile existente, cu excepția cazului in care dreptul Uniunii sau dreptul intern impune stocarea datelor cu caracter personal;

Pune la dispoziția operatorului toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea obligațiilor prevazute la prezentul articol, permite desfasurarea auditurilor, inclusiv a inspecțiilor, efectuate de operator sau alt auditor mandatat si contribuie la acestea.

In cazul in care Operatorul asociat recruteaza o alta persoana pentru efectuarea de activitați de prelucrare specifice, aceleasi obligații privind protecția datelor prevazute in contract sau in alt act juridic incheiat intre operator si Operatorul asociat si izvorâte din prevederile actelor normative (dupa cum se prevede in articolul 28, alineatul (3) al regulamentului), revin si persoanelor recrutate.  Responsabilizarea se va face in temeiul unui contract sau al unui alt act juridic, in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, in special furnizarea de garanții suficiente pentru punerea in aplicare a unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea sa indeplineasca cerințele prezentului regulament. In cazul in care aceasta persoana recrutata nu isi respecta obligațiile privind protecția datelor, Operatorul asociat ramane pe deplin raspunzatoar fața de operator in ceea ce priveste indeplinirea obligațiilor acesteia.

Operatorul asociat  va raspunde in scris Operatorului cu privire la orice reclamatie sau solicitare din partea Utilizatorilor sau intitutiilor statului ce are ca obiect date personale pe care acesta le-a colectat, le gestioneaza sau a luat cunostinta pe parcursul executarii contractului.

 1. Prelucrarea datelor

Operatorul asociat si orice persoana care acționeaza sub autoritatea sa, care are acces la date cu caracter personal astfel cum sunt ele definite prin Regulament si dupa caz, in contract, in Termenii si conditiile, respectiv in acordul de prelucrare date cu caracter personal de pe site-ul operatorul www.ortopedicus.com, nu le prelucreaza decat la cererea/cu incuviintarea operatorului , cu excepția cazului in care dreptul Uniunii sau dreptul intern il obliga sa faca acest lucru.

Operatorul asociat pastreaza o evidența a activitaților de prelucrare desfasurate sub responsabilitatea lui. Respectiva evidența cuprinde urmatoarele informații:

 1. numele si datele de contact ale persoanei sau persoanelor de la care au fost colectate datele cu caracter personal in vederea executarii serviciilor prestate in colaborare cu operatorul;
 2. Toate datele colectate/furnizate catre operatorul S.C. Natural Gold Hand S.R.L. precum si scopul colectarii lor;
 3. Daca este cazul toate transferurile de date cu caracter personal catre o terta parte (persoana fizica sau juridica), țara terța sau o organizație internaționala, inclusiv identificarea țarii terțe sau a organizației internaționale respective si, in cazul transferurilor prevazute la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf al regulamentului, documentația care dovedeste existența unor garanții adecvate;
 4. Acolo unde este posibil, o descriere generala a masurilor tehnice si organizatorice de securitate mentionate la articolul 32 alineatul (1) al regulamentului.
 5. Numele prepusilor sau mandatarilor Operatorul asociat care au colectat, cunoscut, gestionat sau arhivat datele cu caracter personal incidente.
 6. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul asociat implementeaza masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator acestui risc, incluzând printre altele, dupa caz:

 1. pseudonimizarea si criptarea datelor cu caracter personal;
 2. capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea si rezistența continua ale sistemelor si serviciilor de prelucrare;
 3. capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal si accesul la acestea in timp util in cazul in care are loc un incident de natura fizica sau tehnica;
 4. un proces pentru testarea, evaluarea si aprecierea periodice ale eficacitații masurilor tehnice si organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrarii.

Operatorul asociat instiințeaza operatorul fara intârzieri nejustificate dupa ce ia cunostința de o incalcare a securitații datelor cu caracter personal. Instiintarea trimisa de Operatorul asociat trebuie sa contina cel putin:

 1. descrierea caracterulului incalcarii securitații datelor cu caracter personal, inclusiv, acolo unde este posibil, categoriile si numarul aproximativ al persoanelor vizate in cauza, precum si categoriile si numarul aproximativ al inregistrarilor de date cu caracter personal in cauza;
 2. numele si datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau un alt punct de contact de unde se pot obține mai multe informații;
 3. descrierea consecințelor probabile ale incalcarii securitații datelor cu caracter personal;
 4. descrierea masurilor luate sau propuse spre a fi luate de operator pentru a remedia problema incalcarii securitații datelor cu caracter personal, inclusiv, dupa caz, masurile pentru atenuarea eventualelor sale efecte negative.

6. Alte mentiuni

Operatorul asociat are obligatia de a respecta in totalitate prevederile regulamentului, nimic din prezentul acord neplasându-l pe acesta in afara acestei obligatii;

Operatorul asociat intelege ca prin nerespectarea prevederilor Regulamentului si a obligatiilor privind GDPR cuprinse in contract sau, dupa caz, in Teremenii si conditiile/Acordul de pe site-ul operatorului S.C. Natural Gold Hand S.R.L., www.ortopedicus.com,  cauzeaza un prejudiciu societatii S.C. Natural Gold Hand S.R.L. si ca raspunde atat contractual cat si legal pentru prejudiciile cauzate.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

0
  0
  Coșul de cumpărături